#loppistajm

 

PLATSPRISER NYA TÄBYLOPPIS

 

Vanlig plats

Större plats

Begagnat

Vanlig plats, begagnat:

170 kr

Stor plats, begagnat:

250 kr

Nytt/
Oanvänt*

Vanlig plats, nytt/oanvänt:

250 kr

Stor plats, nytt/oanvänt:

400 kr

Detaljerad information om platskategorierna finns HÄR!
Du som kommer med längre fordon än 6 m kan köpa till ytterligare extrameter för 50 kr/m.
 

FORDON OCH PRYLAR AVGÖR PLATSPRIS

Vanig plats för begagnade prylar är den allra vanligaste platskategorin. Den är till för alla er som säljer begagnade prylar och kommer i vanlig personbil* - det allra vanligaste, helt enkelt:)

Vilken platskategori du ska ha (och därmed vilken avgift) beror framför allt på två saker:

1. Vad du säljer - begagnade eller nya/oanvända prylar - mer info HÄR!
OBS! Om du säljer nya/oanvända prylar ska du meddela det i kassan.

2. Vilken typ av fordon du har och hur mycket svängrum du vill ha - vissa fordon måste köpa stor plats - mer info HÄR!
 
En bil per plats - inga extrabilar på loppisområdet!
Oavsett om du har köpt vanlig eller stor plats, gäller ett fordon per plats. Du får inte köra in med fler fordon på området än det antal platser du betalar för, inte heller för urlastning. Detta av logistik- och säkerhetsskäl. Extrabilar/följebilar lastar ur från besöksparkeringarna, med egen infart. Följ skyltar kring loppisen!
OBS! Det är strikt förbjudet att stanna till längs landsvägen! Använd avstigningszonen på besöksparkeringen även för snabb avlämning.

* Ang Vanlig personbil: Vissa typer av fordon, t ex minibussar, pickuper, "amerikanare", klassas på loppisen som större fordon, och behöver därmed stor plats.
 

Eventytor och specialplatser - kontakta oss! info@stockholmsmarknader.se

VAD FÅR
MAN SÄLJA PÅ
NYA TÄBYLOPPIS?


Du får sälja nästan allt, dock INTE:
- Mat eller dryck för direktförtäring
- Vassa föremål eller vapen, inte heller knivar eller luftvapen etc
- Levande djur
- Något som är olagligt enligt svensk lag
- Något som kan uppfattas som diskriminerande eller stötande på något sätt - vi förbehåller oss rätten att avgöra detta, utan diskussioner
- Du får inte heller sprida politiska eller religiösa budskap

   
link link link link link link link link